Rugen [rugen], insulă în partea sudică a Mării Baltice, situată în apropierea ţărmului. Suprafaţa: 926 km2. Populaţia: circa 90 000 Ioc. Aparţine R.D. Germane. Relief de câmpie (altitudinea maximă 161 m), format pe depozite de roci sedimentare. Climă temperată maritimă cu precipitaţii bogate. Păduri de stejar. Populaţia practică agricultura (cultura cerealelor, a sfeclei de zahăr, creşterea animalelor) şi pescuitul. Staţiuni climatice. Insula R. este legată de continent (Stralsund) printr-un dig peste care trec o cale ferată şi o şosea. Punct de plecare pentru feribot (face legătura cu Suedia). Principalul oraş-port: Sassnitz.