Sierra Nevada [siera nevada], lanţ muntos în vestul S.U.A., cuprins între depresiunea internă a Californiei şi podişul Marelui Bazin. Este orientat de la nord-vest spre sud-est şi se întinde pe circa 750 km, reprezentând un horst format din gfanodiorite, asimetric ridicat. Versantul vestic este abrupt şi domină depresiunea internă a Californiei cu circa 1 500 m. Versantul estic, mai lin, coboară treptat spre Marele Bazin. Vârfurile sunt peneplenizate şi păstrează urme de glaciaţie cuaternare. S.N. este o regiune cu seismicitate ridicată. Are numeroase izvoare termale şi vulcani noroioşi (la baza versantului estic). Altitudinea maximă: 4 418 m (vârful Whitney). Climă de tip mediteranean-montan, cu precipitaţii mai ales iarna. Versantul vestic, mai umed, este acoperit cu păduri de foioase şi conifere, iar cel estic, mai secetos, cu păduri rare de pin. Pajiştile alpine ocupă înălţimile de peste 3 000 m. în S.N. se află câteva importante rezervaţii naturale (Kings Canyon Naţional Park, Yosemite Naţional Park).