Sferolit (miner.), agregat mineral de formă sferică, constituit prin dispunerea radiară a unor cristale prismatice. Uneori are şi structură concentrică.