Servomecanism (TEHN.), mecanism al unui regulator, prin care acesta acţionează direct sau prin intermediul unui alt mecanism asupra mărimii sau parametrului de reglat.