robot (TEHN.), sistem auto­matizat care acţionează pe baza unui program de lucru sta­bilit sau care reacţionează la anumite influenţe exterioare, asigurînd executarea opera­ţiilor corespunzătoare şi dînd impresia unor acţiuni ome­neşti. R. se compune dintr-o instalaţie de recepţionare a semnalelor, dintF-o instalaţie de prelucrare a datelor şi de stabilire a acţiunilor necesare şi dintr-un mecanism de exe­cuţie.