Senoa [şenoa], August (1838 — 1881), scriitor croat. Autor a numeroase poezii, povestiri, romane, drame, articole de critică literară, S. aparţine epocii de trecere de la romantism la realism în literatura croată. Nuvelele şi romanele istorice sau sociale îl situează pe S. printre cei mai de seamă scriitori croaţi (voi. de nuvele „Frumoasa Anka”, 1873; romanele „Răscoala ţărănească”, 1877; „Fereşte-te de mâna din Senj”, 1875).