Roman, Ioan N. (1866— iC,31), scriitor şi publicist ro­mân. S-a născut la Comîndă-reşti (Botoşani). A colaborat la „Tribuna”, „Familia”, „Con­vorbiri literare”, „Viaţa” ş.a., a condus publicaţii dobrogene îi a lucrat timp de mulţi ani in redacţia ziarului „Adevărul” din Bucureşti. în tinereţe a polemizat cu Gherea în jurul tendenţionismului în artă, dar a receptat influenţa mişcării socialiste. Culegerea „Poezii” (1894) îl situează printre epi­gonii eminescieni. Volumul memorialistic „25 de ani de acţiune ai «Adevărului», 1888—1913″, prezintă interes documentar.