Rodakowtki, Henryk (1823 — 1894), pictor polonez. A stu­diat la Viena şi la Paris. In­fluenţat de răscoala ţărănească din Galiţia şi de revoluţia din 1848—1849, din ale căror eve­nimente s-a inspirat, creaţia sa se caracterizează prin ten­dinţe democratice. S-a remar­cat cu deosebire ca portretist („Portretul generalului Dem-biţki”, 1852; studii de tipuri de ţărani etc), printr-o ascu­ţită analiză psihologică şi so­cială. A pictat de asemenea scene istorice.