Serao, Matilde (1856r1927), scriitoare şi publicistă italiană, în nuvelele şi în romanele sale, care se înscriu pe linia veris-mului, a zugrăvit viaţa oraşului Neapole, a păturilor populare şi a micii burghezii (culegerea de nuvele „Scrise după lumea adevărată”, 1879; romanele „Balerina”, 1899; „Călugăriţa Ioana din Ordinul sfintei cruci”, 1901). Sentimentală şi uneori retorică, spontană şi lipsită de rafinamentul compoziţiei şi al stilului, scriitoarea reuşeşte îndeosebi în schiţe şi în nuvele, prin vioiciunea şi prin precizia notaţiei.