Senancour [senacur], Etienne Pivert de (1770-1846), scriitor preromantic francez. Este cunoscut prin romanul cu caracter autobiografic „Obermann” (1804), culegere de scrisori, alcătuind un fel de jurnal filozofic. Eroul său, o fiinţă hipersensibilă, abulică, un inadaptabil, care trăieşte contradicţia dintre necredinţă şi nevoia unei certitudini absolute, se deosebeşte de ceilalţi eroi romantici prin caracterul predominant intelectual al crizei sale sufleteşti. A mai scris: „Reverii asupra naturii primitive a omului” (1799) şi „Despre iubire” (1805). Senar (lat. senarius, de la seni „câte şase”), vers latin de şase picioare, corespondent al trimetrului iambic grecesc, compus din cinci picioare, întotdeauna iambice sau tribra-hice şi unul iambic. S. a fost cultivat de Catul, Horaţiu, Seneca ş.a.