Scrisori, specie a prozei literare care, sub forma corespondenţei cu o persoană reală sau fictivă, se adresează de fapt unui public larg. Cultivate cu precădere în epoca iluministă şi romantică, s. au exprimat opinii filozofice, ideologice, literare, adesea cu caracter critic. Printre autorii de s. se numără Pascal, Voltaire, Montesquieu, Herder, Schiller, Fichte ş.a. Către sfârşitul sec. al XVIII-lea, mulţi scriitori (Richardson, Rousseau, Laclos, Holderlin, Foscolo ş.a.) au utilizat s. în compoziţia romanului denumit „roman epistolar”. În epoca contemporană au publicat s. Camus („Scrisori unui prieten german”), Saint-Exupery („Scrisoare către un ostatic”) ş.a. în literatura română, specia a fost ilustrată de C. Negruzzi şi I. Ghica. V. şi epistolă.