Sedan [sedan], oraş situat în nord-estul Franţei, pe râul Meuse. Circa 21 570 loc. Nod feroviar. Industrie textilă (lină şi mătase); mici întreprinderi de prelucrare a metalelor. — În timpul războiului franco-prusian (1870-1871), principalele forţe franceze, în frunte cu împăratul Napoleon al III-lea, au fost încercuite de armatele germane în împrejurimile oraşului S. şi silite să capituleze (2 septembrie 1870). Această înfrângere a fost cauza imediată a căderii celui de-al II-lea imperiu în Franţa.