Rochet [roşi], Waldeck (n. 1905), secretar general al Partidului Comunist Francez (din 1964). Membru al P.C.F. din 1924. în 1934 a fost ales membru al Biroului „Confede­raţiei generale a ţărănimii muncitoare , iar in 1937 a de­venit director al ziarului „La Terre”, organ al P.C.F. pentru ţărani. Membru supleant (din 1936) şi membru al CC. al P.C.F. (din 1937). în timpul celui de-al doilea război mon­dial a fost întemniţat în Alge­ria pînă la lichidarea regimu­lui lui Petain în această ţară (1940-1943), iar în 1943-1944 a fost reprezentantul CC. al P.C.F. pe lîngă Comi­tetul francez al eliberării na­ţionale (C.F.L.N.) de la Lon­dra. Membru supleant (din 1945) şi membru al Biroului Politic al CC al P.C.F. (din 1950). Preşedinte (din 1958) al grupării parlamentare a P.C.F. în Adunarea Naţională a Fran­ţei, în 1959-1961 a fost membru al Secretariatului CC, iar în 1961 — 1964 secretar general adjunct al CC al P.C Francez.