Ratisbona, numele latin al oraşului Regensburg (R.F. Germană), între 1663 şi 1806, aici s-a aflat sediul permanent al Dietei Sfintului imperiu roman de naţiune germană.