Scherer [şersr], Wilhelm (1841-1886), critic şi filolog german. A fost profesor la universităţile din Viena, Strasbourg şi Berlin. Lucrările sale („Ja-kob Grimm”, 1865; „Contribuţii la istoria limbii germane”, 1868; „Istoria poeziei germane în sec. XI — XII”, 1875; „Istoria literaturii germane”, 1880—1883) vădesc, sub influenţa evoluţionismului, tendinţe pozitiviste în reconstituirea istorică.