referendum (lat. „ceea Ce trebuie arătat”; DR.), formă în care cetăţenii participă la activitatea legislativă sau la rezolvarea unor probleme de stat, pronunţîndu-se prin da sau nu asupra propunerilor făcute de organul de stat competent (ex. Constituţia franceză din 1958 a fost aprobată printr-un r.). — R. obligatoriu, referendum care are loc în baza obligaţiei constituţionale de a supune anumite acte aprobării popu¬lare, precum şi r. în care opinia exprimată de cetăţeni obligă, din punct de vedere juridic, organul legislativ. — R. facultativ, referendum asupra căruia organul legislativ are deplina libertate de a decide consul¬tarea populară, precum şi r. în care votul cetăţenilor este consultativ.