Scriban, August (1872— 1950), lingvist român. Este autorul unui sistem ortografic fonetic, caracterizat, printre altele, prin absenţa notării articolului şi prin reintroducerea semnelor u şi i („Ortografia românească”, 1912). Opera sa principală este „Dicţionarul limbii româneşti” (1939), bogat în regionalisme, folosit şi astăzi, mai ales pentru etimologii. A publicat şi „Gramatica limbii româneşti (morfologia) pentru folosinţa tuturor” (1925).