Rivarol [rivarol], Antoine de (1753-1801), eseist, pam­fletar şi polemist francez, te­mut în societatea aristocratică pariziană din ajunul revoluţiei burgheze datorită spiritului său satiric, pus însă ulterior în ser­viciul contrarevoluţiei. Este cu­noscut mai ales prin „Discursul asupra universalităţii limbii franceze” (1784), premiat de Academia din Berlin, în care Rivarol face o analiză pătrun­zătoare a cauzelor prestigiului internaţional al limbii franceze în sec. al XVIII-lea.