Săulescu, Gheorghe (1799— 1875), filolog şi poet român. S-a născut la Iaşi. A fost profesor la Academia Mihăileană din Iaşi. A publicat în revistele vremii studii de lingvistică, latinizante şi puriste, fund, în această dm urmă privinţă, un precursor al Iui Aron Pumnul, precum şi studii de istorie şi de folclor, lipsite de spirit critic. A fost unul dintre promotorii învăţământului naţional din Moldova şi autor al mai multor manuale didactice. Op. pr.: „Gramatica românească” (1833 — 1834, 3 voi., dintre care ultimul se ocupă de versificaţie), „Fabule în versuri sau poezii alegorice (1835).