Schmidt [şmit], Johannes (1843—1901), lingvist german. A fost profesor la Universitatea din Berlin, autor al unor importante studii de lingvistică indo-europeană. Creatorul teoriei valurilor (Wellentheone), opusă teoriei arborelui genealogic a lui Schleicher, după care inovaţiile lingvistice din perioada de comunitate a limbilor înrudite se răspândesc ca valurile. Op. pr.: „Raporturile de înrudire dintre limbile indo-europene” (1872).