Schleicher [şldihisr]. August (1821 — 1868), lingvist german. A fost profesor la Universitatea din Jena. A remarcat, înainte de neogramatici, importanţa corespondenţelor fonetice dintre limbile înrudite şi a încercat să reconstituie limba-bază indo-europeană. Este creatorul concepţiei naturaliste în lingvistică şi autor al teoriei arborelui genealogic, după care limbile provin una din alta ca ramurile unui copac din tulpina lor. Op. pr.: „Manual de limba Iituană” (1856-1857), „Limba germană” (1860), „Compendiu de gramatică comparată a limbilor indo-germanice” (1861-1862), „Teoria darvinistă şi lingvistică” (1863).