Rask, Rasmus Christian (1787-1832), lingvist danez. A fost profesor la Universitatea din Copenhaga. în aceeaşi vreme cu Fr. Bopp şi J. Grimm a pus bazele lingvisticii comparate, prin descoperirea corespondenţelor fonetice regulate dintre limbile indo-europene. Este primul lingvist care a analizat fenomenul mutaţiei consonantice din limbile germanice, fenomen studiat apoi de J. Grimm. Op. pr.: „Cercetări asupra limbii vechi nordice, sau originea limbii islandeze” (1818).