regn (BIOL.), cea mai mare categorie sistematică. Organismele au fost împărţite în două r.: animal şi vegetal. CA urmare a gradului diferit de evoluţie la care au ajuns şi a descendenţei unora din altele, organismele sînt diferenţiate în grupuri naturale mai mari sau mai mici, MAI vechi sau mai noi, MAI primitive sau mai evoluate, între care există legături de înrudire mai apropiată sau mai îndepărtată. Aceste grupuri naturale (categorii sistematice) au primit rang de încrengătură, clasă, ordin, familie, gen, specie etc, putînd fi orînduite într-un sistem de clasificare ce oglindeşte evoluţia şi gradul lor de înrudire.