Rondo (în muzică instrumentală a sec. XVII), formă muzicală întemeiată pe revenirea periodică a temei principale (refren), care alternează cu diferite alte teme (episoade sau cuplete). A căpătat o largă răspândire în muzică claveciniştilor francezi din sec. XVII— XVIII. În formă der. Sunt scrise unele lucrări vocale şi instrumentale mai ample, în general finalunle sonatelor, cvartetelor, simfoniilor etc.