ritornelă (ital. ritornello „întoarcere”) 1. (în muzica vocală din sec. XIV—XV) Re­venire a unui refren cu acelaşi text după fiecare strofă, începînd din sec. al XVII-lea, r. devine o introducere instru­mentală a unei melodii sau a unei arii, putînd servi şi ca interludiu sau postludiu. 2. (în muzica de dans) Fragmente instrumentale care precedă dan­surile sau alternează cu ele.