Santa-gertriida (ZOOTEHN.), rasă de taurine bună producătoare de carne, obţinută în S.U.A., de unde s-a răspândit în Canada şi în alte ţări. Greutatea vacilor este de 700—800 kg, iar a taurilor de 800 - 900 kg (în urma îngrăşării pot depăşi chiar 1 000 kg). Randamentul la tăiere este de circa 70%. În ţara noastră este crescută în număr foarte restrâns.