raţcă (zootehn.), varietate de oi cu lînă groasă aparţinînd rasei ţ u r c a n ă, de care se deosebeşte prin coarnele răsucite în formă de tirbuşon, orientate lateral şi înapoi. Este crescută în număr restrîns în regiunea Banat.