rhode-island [roud-ailand] (ZOOTEHN.), rasă de găini ob­ţinută în S.U.A., în statul cu acelaşi nume, specializată pen­tru producţia de ouă şi carne. Datorită unei mari puteri de adaptare, rasa r.-i. s-a răspîndit în aproape toate ţările, fiind crescută în număr mare şi în ţara noastră. Găinile produc anual 140—180 de ouă, cu o greutate de 57—65 g. Greuta­tea corporală este de 3,5—4 kg la cocoşi şi de 2,5—3 kg la găini. în ceea ce priveşte cu­loarea, există două varietăţi: roşie (cea mai răspîndită) şi albă.