Rîmnicu-Sărat, oraş raio­nal în reg. Ploieşti, reşedinţă de raion, situat pe valea Rîmnicului. 22 220 loc. (1965). Industrie de prelucrare a pe­trolului (uleiuri, parafine), in­dustrie alimentară (ţigarete), a confecţiilor. Centru pomicol şi viticol. — Raionul R.S., cu 146 920 loc. (1965). Pomicultură, viticultură şi creşterea animalelor. Industrie alimentară şi textilă.