Rangheţ.Iosif (1904-1952), militant de seamă al mişcării muncitoreşti din România. Membru al P.C.R. din 1930, a fost în anii următori secretar al unor comitete regionale (Cluj, Banat şi Valea Jiului). în 1934 a organizat şi a condus din taaircinarea P.C.R. răscoala ţămilor din Valea Ghimeşului. In 1943 a fost cooptat în CC. al P.C.R. Din însărcinata activului de partid, a participaţ, alături de tovarăşii Constantin Pîrvulescu şi Emil Badrtaraş, la asigurarea conducerii operative a activităţii :dului, pentru realizarea sarcinilor legate de înfăptuirea insurecţiei armate din august 1944. In 1945 a fost ales membru al C.C., iar în 1948 membru supleant al Biroului Politic al C.C. al partidului. A avut munci de răspundere pe linie de partid şi de stat.