Rădăceanu, Lothar(1899— 1955), militant de seamă al mişcării muncitoreşti din România, în 1919 a devenit membru al Partidului social-democrat din Bucovina. între 1927 şi 1938 a făcut parte din Comitetul Executiv al P.S.D.R. şi a îndeplinit, cu unele întreruperi, funcţia de secretar al acestuia. A luat parte activă la pregătirea şi la înfăptuirea Frontului unic muncitoresc (1 Mai 1944). După 23 August 1944, ca secretar general al P.S.D.R., a militat pentru făurirea unităţii politice, organizatorice şi ideologice a clasei muncitoare. La Congresul de unificare (februarie 1948) a fost ales membru al CC. al P.M.R. A fost membru al Biroului Politic şi secretar al CC. al P.M.R. (1948-1952).între 1945 şi 1955 a avut munci de înaltă răspundere pe linie de stat; a depus activitate ştiinţifică şi didactică.