Santiago de Cuba, oraş în sud-estul Cubei, port la Marea Caraibilor. 224 550 loc. (1961). Industrie alimentară (zahăr, rom, conserve, tutun) şi constructoare de maşini. Universitate. Monumente arhitectonice din sec. XVI —XVII.