Recife [ resi:fe], oraş în nord-estul Braziliei, centrul administrativ al statului Pernambuco, important port la Oceanul Atlantic. 800 000 loc.(l 962). Industrie textilă (bumbac), alimentară, constructoare de maşini. Centru comercial (zahăr, bumbac şi cafea). Universitate.