Rugozitate (TEHN.), calitate a suprafeţelor corpurilor solide de a avea asperităţi (numite şi microasperităţi) cu dimensiuni foarte mici în comparaţie cu dimensiunile suprafeţelor respective. Aprecierea cantitativă ar. se face cu ajutorul unor parametri care, conform standardelor Republicii Socialiste România, sunt: abaterea medie aritmetică a asperităţilor faţă de linia medie a profilului, notată R0; înălţimea medie a asperităţilor (în zece puncte), Rz; înălţimea maximă a asperităţilor, Rmax. Rugozitatea are o influenţă mare asupra comportării în funcţionare a pieselor şi a organelor de maşini cu suprafeţe de contact în mişcare.