riz (TEHN.) 1. Zgîrietură sau fisură îngustă şi de mică adîn-cime, provocată de acţiunea u nor particule dure erozive, rezultate în urma uzurii supra­feţelor de contact ale organelor de maşini în mişcare. 2. Zgî­rietură executată cu vîrful unui obiect metalic (ac de trasare, cuţit etc), în scopul stabi­lirii poziţiei unor piese în an­samblul sau în maşina din care fac parte.