Roques [roc], Mărio (1875-1961), lingvist şi filolog francez, specialist în romanistică. A fost profesor la Ecole des langues orientales (unde a predat limba română), la Ecole des hautes etudes şi la College de France, membru al Institutului Franţei şi doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti. A condus timp de mai mulţi ani revista „România”. Este autorul unor lucrări asupra cronologiei latinei vulgare, asupra metodei geografiei lingvistice şi a istoriei vocabularului francez, precum şi a numeroase ediţii critice de texte franceze medievale. S-a ocupat de limba şi literatura română, înfiinţând în 1912 un lectorat de limba română Ia Facultatea de litere din Paris, devenit „Institutul de filologie română”, care funcţionează şi astăzi. În 1925 a editat „Palia de la Orăştie”, al cărui original îl studiase din 1913; a publicat un studiu asupra’conjuncţiilor condiţionale să, de şi dacă din limba română veche.