Sandfeld (Jensen), Kristoffer (1873-1942), lingvist danez. A fost profesor de filologie romanică la Universitatea din Copenhaga. S-a ocupat în mod special de limba română şi de problemele lingvisticii balcanice. Op. pr.: „Dispariţia infinitivului în română şi în limbile balcanice” (ed. Daneză 1900, versiune germană, prescurtată, 1902), „Lingvistica balcanică” (ed. Daneză 1926, franceză 1930), „Sintaxa limbii franceze contemporane” (3 voi., 1928—1943), „Sintaxa română” (în colaborare cu Hedvig Olsen, 3 voi., 1936-1962).