reducător (CHIM.), substanţă care, într-o reacţie de oxido-reducere, pierde electroni, oxidîndu-se (ex. carbonul, hidrogenul etc).