rezinare (SILV.), recoltare a răşinii din scurgerile naturale sau din tăieturile făcute în trunchiul arboretelor de răşi-noase. Uneori provocarea scurgerilor de răşină se face cu ajutorul unor substanţe chi­mice (r. chimică).