Rondela (silv.), porţiune din trunchiul unui arbore, de formă cilindrică, folosită pentru analiza structurii macroscopicea lemnului, pentru determinarea vârstei arborilor doborâţi etc.