reziduu al unei funcţii analitice f(z) (MAT.; relativ la un punct singular izolat a), coeficientul lui (z—a)-1 în dez­voltarea funcţiei f(z), în serie Laurent, în vecinătatea punc­tului z = a (ex.: pentru f(z)= (1+e 1/z )/z, r. funcţiei relativ la punctul z = 0, care este un punct singular e-senţial izolat, este 2, fiindcă în vecinătatea lui 0, f(z)= 2/z+ 1/ z 2 +…; pentru f(z)= cotg z, r. funcţiei relativ la punctul z =0, care este un pol, este 1, fiindcă f(z)=1/z- z/3+….