Serviciu 1. (MIL1T.) Serviciu militar, serviciul la care sunt obligaţi, prin lege, cetăţenii unui stat pentru a se instrui din punct de vedere militar în rîndunle forţelor armate. Durata s.m. în Republica Socialistă România este de 1 an şi 4 luni. 2. (TEHN.) Ansamblul regimurilor succesive ale unui sistem tehnic. S. pot fi: normale (de lungă durată, de scurtă durată, intermitent etc), când regimurile se succedă regulat sau programat, şi accidentale, când regimurile se succedă neregulat sau neprogramat, fiind provocate incidental (ex. Prin defecţiuni interioare sau exterioare).