„Revista română pentru ştiinţe, litere şi arte”, publica­ţie lunară apărută, la Bucureşti, din aprilie 1861 pînă în decem­brie 1863, sub conducerea lui Al. Odobescu. A publicat, ală­turi de scrieri beletristice, stu­dii de istorie şi arheologie, medicină, economie, geologie, drept. Printre colaboratorii ei s-au numărat: V. Alecsandn, I. Ghica, Al. Donici, P. Ghica, D. Dăscălescu, Gr. Cobălcescu, dr. I. Felix, Radu Ionescu, D. Berindei. în paginile ei au apărut pentru prima dată romanul „Ciocoii vechi şi noi” (1862-1863) de N. Filimon şi, parţial, „Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul” (1861-1863) de N. Bălcescu.