s.f. (< abate²) 1. Actiunea de a (se) abate si rezultatul ei. <> Spec. Incalcare a unei dispozitii cu caracter administrativ sau disciplinar. 2. Diferenta dintre valoarea efectiva sau valoarea-limita admisa a unei marimi si valoarea ei nominala.