reflexivă, relaţie ~ (MAT.), relaţie R între elementele unei mulţimi M cu proprietatea: xRx, oricare ar fi x є M (ex. egalitatea, asemănarea; perpendicularitatea este un exemplu de relaţie care nu este reflexivă).