Scuză (DR.), împrejurare care, potrivit legii penale, atrage, în caz de săvârşire a unei infracţiuni, fie nepedepsirea făptuitorului (s. absolutorie), fie o micşorare a vinovăţiei Iui fs. Atenuantă). În prima categorie intră, de exemplu, rudenia a-propiată în caz de tăinuire sau de favorizare a infractorului, autodenunţarea în anumite cazuri; în cea de-a doua intră, de exemplu, provocarea.