raport2 (DR.) 1. Act întocmit de o comisie permanentă a Marii Adunări Naţionale cu privire la un proiect de lege sau la o problemă ce i se trimite spre studiere de către preşedintele Marii Adunări Naţionale. 2. Raport juridic, ra¬port social, reglementat pe plan juridic, între persoane care sînt titulare de drepturi şi obligaţii, a căror realizare poate fi asigurată prin intervenţia statului. R.j. ia naştere şi se desfăşoară pe baza normelor juridice şi în urma producerii faptelor juridice de care aceste norme leagă naşterea, modificarea sau stingerea lui. El constituie principala formă de transpunere (în viaţă a normelor juridice. R.j. fac parte din suprastructura societăţii, fiind determinate atît de natura relaţiilor sociale care le condiţionează (ex. r.j. de proprietate este o expresie juridică a relaţiilor economice de proprietate), cît şi de tipul de drept căruia îi aparţin normele juridice care le reglementează. V. şi drept. 3. Obligaţie de raport succesoral, obligaţia moştenitorilor descendenţi sau a soţului supravieţuitor aflat în concurs cu descendenţii de a readuce în moştenire bunurile pe care le-au primit prin donaţie de la cel care lasă moştenirea, dacă el nu i-a scutit de această obligaţie şi dacă ei nu au renunţat la moştenire. Este instituită spre a restabili egalitatea dintre aceşti moştenitori.