redistribuirea venitului naţional, a doua etapă a repartiţiei venitului naţional, care constă în trecerea unei părţi a lui dintr-o formă de proprietate în alta, de la o clasă socială la alta, de la o ramură la alta, din sfera productivă în cea neproductivă, în socialism, r.v.n. se înfăptuieşte prin sistemul financiar, prin sistemul de preţuri, prin prestarea de servicii etc, în vederea asigurării veniturilor instituţiilor şi lucrătorilor din sfera neproductivă, a transferării unor mijloace băneşti dintr-o sferă în alta în raport cu cerinţele politicii economice a statului. în r.v.n., un rol important îl are bugetul de stat, cu ajutorul căruia statul orientează o parte însemnată a venitului net centralizat pentru dezvoltarea ştiinţei, artei, învăţămîntului etc, pentru întreţinerea aparatului de stat şi pentru ajutorul celor incapabili de muncă, bolnavi etc.