represalii (ital. ripresaglia, din riprtso „reluat”; DR.), măsuri de constrîngere luate de m stat ca urmare a actelor ilicite săvîrşite faţă de el sau faţă de cetăţenii săi de către un alt stat. Scopul r. este de a sili statul împotriva căruia ele sînt folosite să înceteze asemenea acte. Dreptul internaţional contemporan admite numai r. fără folosirea forţei armate.