recuperator 1. (TEHN.) a) Parte dintr-o instalaţie industrială servind la folosirea deşeurilor sau a energiei, care altfel se pierd, b) Schimbător de căldură, folosit pentru recupera¬rea căldurii dintr-un fluid (gaze de ardere dintr-un focar, abur prelevat sau abur de emisie). 2. (METAL.) Instalaţie de preîncălzire a aerului cu transfer de căldură direct, folosită la cuptoarele industriale (ex. r. tip CoWper pentru furnal). Ri este denumit impropriu regenerator.